Prawo i podatki

POZNAJ SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Na początku każdego roku podatkowego przedsiębiorcy mogą zmienić decyzję dotyczącą podatku dochodowego z działalności gospodarczej oraz formy prowadzonej ewidencji.  Mogą wybierać między zasadami ogólnymi, podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów.  Karta podatkowa jest coraz rzadziej wybierana… Czytaj dalej

Nadchodzący rok 2014 przynosi wiele rewolucyjnych zmian w podatkach, w szczególności w podatku od towarów i usług. Zmieniają się podstawowe zasady dotyczące tego podatku. Pomimo, że nowe przepisy zostały opublikowane wiele miesięcy wcześniej, większość drobnych przedsiębiorców nie jest… Czytaj dalej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zmianę ustawy, mającą  wykluczyć możliwość opłacania przez kobiety zakładające działalność gospodarczą przed porodem, najwyższej dopuszczalnej prawem składki ubezpieczeniowej i pobierania tym samym podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego bardzo wysokiego zasiłku macierzyńskiego.… Czytaj dalej

Do końca roku pod obrady Rady Ministrów ma trafić nowa ustawa upadłościowa. Prace nad projektem przedłużają się, gdyż zakłada ona zmianę kolejności wierzycieli w dochodzeniu roszczeń od upadłego dłużnika. Aktualnie to Skarb Państwa ma pierwszeństwo, przed pozostałymi wierzycielami.

Natomiast najnowszy projekt zakłada, że Skarb Państw utraci swoją uprzywilejowaną pozycję. Czytaj dalej

We wrześniu Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał nowe rozporządzenie regulujące wzory zgłoszeń, raporty imienne, zgłoszenia płatnika, deklaracje rozliczeniowe i inne podstawowe druki używane na co dzień przez płatników.  Nowe przepisy wejdą w życie w listopadzie bieżącego… Czytaj dalej

Rzeczniczka Ministerstwa Finansów Wiesława Dróżdż zapowiedziała wzmożone kontrole w miejscowościach wypoczynkowych, głównie dotyczące rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej.

„Działaniami objęty będzie teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwuje się wzmożony ruch turystyczny. Podstawowym założeniem akcji, podobnie jak w latach poprzednich, jest kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów. Czytaj dalej