Bezrobocie w Grecji

Grecki Urząd Statystyczny podał, iż w listopadzie 2012 roku stopa bezrobocia w Grecji wzrosła do 27% (w październiku było 26,6%).

Blisko milion bezrobotnych przybyło w Grecji w ciągu ostatnich pięciu lat. Obecnie bez pracy jest 1 milion 350 tysięcy osób.

W grudniu 2012 roku bezrobocie w strefie euro wyniosło 11,7%.

Grecja zajmuje ostatnie miejsce spośród państw strefy euro pod względem poziomu zatrudnienia.

PKB Grecji spadł o 6% w ujęciu rocznym, choć wyliczenia te nie uwzględniają czynników sezonowych.

 

Comments

Dodaj komentarz