Dane o bezrobociu według Eurostatu

Eurostat podał dane o bezrobociu. Według danych Eurostatu w grudniu 2012 roku stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,7 proc. (już po uwzględnieniu czynników sezonowych). W listopadzie było to również 11,7. Dane te są przedstawione już po korekcie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia będzie na poziomie 11,9 proc. (wobec 11,8 proc. w listopadzie, przed korektą).

Przeciętna stopa bezrobocia w państwach członkowskich Unii Europejskiej wyniosła 10,7 proc. (wobec 10,7 proc. poprzednio).

Najniższa stopa bezrobocia była w Austrii (4,3 proc.). Hiszpania zaś była państwem o najwyższej stopie bezrobocia – 26,1 proc.

Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 10,6 proc. wobec 10,5 proc. w listopadzie.

Dodaj komentarz