Del credere

Del credere to poręka, która gwarantuje dotrzymanie warunków zapłaty przez osobę trzecią. W przypadku umowy komisu jest to poręczenie komisanta za zobowiązanie przyjęte przez osobę trzecią z tytułu umowy zawartej przez niego na rachunek komitenta.

W przypadku braku del credere komisant nie odpowiada za wywiązanie się z umowy przez osobę trzecią, w związku z czym za poręczenie przysługuje mu specjalna prowizja zwana prowizją del credere. W wielu przypadkach del credere jest przyjmowana przez agentów i maklerów. Jest także stosowana w komisowych operacjach banków.

Dodaj komentarz