Dobrowolny odpis od podatku dochodowego zamiast Funduszu Kościelnego?

Rząd oraz Kościół są coraz bliżej kompromisu w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego. Fundusz miałby zostać zastąpiony dobrowolnym odpisem od podatku dochodowego.

Obie strony były gotowe do ustępstw. Jest bardzo prawdopodobne, że Kościół zgodzi się na 0,5%, zaś rząd jest gotowy odstąpić od wcześniej proponowanego 0,3%.

Dzięki temu te już długo trwające rozmowy na ten temat między Kościołem a rządem mogą niebawem zakończyć się.

Jeśli Kościół zgodzi się na 0,5% to może zyskać około 140 mln zł rocznie, kwota ta byłaby większa od tej z Funduszu Kościelnego.

 

Dodaj komentarz