Dożywotnie użytkowanie

Dożywotnie użytkowanie to w prawie zwyczajowym prawo do użytkowania nieruchomości, według którego indywidualny benefic­jant jest uprawniony do dochodu lub określonych wypłat z tego tytułu do dnia swojej śmierci. W dniu śmierci beneficjanta dochód może zostać przeniesiony na innego dożywotniego dzierżawcę. Jego śmierć może oznaczać rozwiązanie umowy i przejście prawa własności na ostatecznego beneficjanta.

W zarzą­dzie powierniczym może uczestniczyć pewna licz­ba dożywotnich użytkowników i ostatecznych be­neficjantów – uprawnionych do majątku lub po­bierania dochodu. Wdowa z dziećmi ma prawo do dożywotniego użytkowania nieruchomości, natomiast dzieci będą ostatecz­nymi beneficjantami w przypadku jej śmierci lub ponownego małżeństwa. Powszechna jest również ochrona dożywotniego użytkowania, zgodnie z którą prawa do niego wyga­sają przy próbie przeniesienia ich na inną osobę lub w przypadku ich sprzedaży.

Dodaj komentarz