Del credere

Del credere to poręka, która gwarantuje dotrzymanie warunków zapłaty przez osobę trzecią. W przypadku umowy komisu jest to poręczenie komisanta za zobowiązanie przyjęte przez osobę trzecią z tytułu umowy zawartej przez niego na rachunek komitenta. W przypadku braku del credere komisant nie odpowiada za wywiązanie się z umowy przez osobę trzecią, w związku z czym...

Special commissioners – specjalni pełnomocnicy rządowi

Special commissioners, czyli specjalni pełnomocnicy rządowi to osoby, które w Wielkiej Brytanii profesjonalnie zajmują się rozstrzyganiem sporów ze Skarbem Państwa. Dzielą się na pełnomocników ogólnych i specjalnych. Ogólnie rzecz biorąc są to prawnicy, którzy posiadają co najmniej 10-letnią praktykę, wynagradzani za swoją pracę. Special commissioners muszą rozstrzygać kompleksowe sprawy podatkowe, zaś w przypadku pozo­stałych spraw...