Podatek od wydatków

Podatek od wydatków jest podatkiem obciążającym dochód w momencie jego wydatkowania. Można tu wyróżnić dwie sytuacje. W pierwszej dokonywany wydatek stanowi koszt, np. koszt własnej produkcji, czyli zakup surowców, paliwa itp. W drugiej sytuacji wydatek jest wykorzystaniem osiągniętego dochodu (np. wydatek z zysku przedsiębiorstwa, wydatki z dochodów ludności). Podatki od wydatków mają charakter uzupełniający w...

Podatek od wartości dodanej (VAT)

Podatek od wartości dodanej – VAT (value added tax) jest to wielofazowa (wszechfazowa) forma opodatkowania obrotu. Istota tego podatku polega potrącalności,  powszechności, neutralności, wielofazowości i przerzucalności. Koncepcja tego podatku została sformułowana przez Carla von Siemensa w 1919 roku. Nazwał on tę formę uszlachetnionym podatkiem obrotowym. W praktyce wprowadzono ten podatek w 1954 r. na terenie...

Organizujesz firmową wigilię? Musisz zapłacić podatek

Według urzędów skarbowych uczestniczenie w opłatkowym spotkaniu firmowym jest opodatkowane. Właściciele firm już od wielu lat starają się wpłynąć na Ministerstwo Finansów, aby wydało interpretację, według której nie będzie trzeba płacić podatku od tego rodzaju świadczeń dla pracowników. Dotychczas jednak wysiłki przedsiębiorców nie przyniosły efektów. W sądach administracyjnych wciąż toczą się dziesiątki spraw odnośnie konieczności...