Wracają samochody z kratką

Od 1 stycznia 2014 powraca możliwość odliczenia pełnego podatku VAT od zakupu pojazdu oraz zakupu paliwa do tzw.  samochodów z kratką. W okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 obowiązywał przepis przejściowy, uniemożliwiający tego rodzaju odliczenia i zrównujący zakupione samochody „z kratką” z pojazdami osobowymi. W grudniu 2013 została wydawana decyzja derogacyjna, która...

Zmiana opodatkowania dochodów tylko do 20stego stycznia

Na początku każdego roku podatkowego przedsiębiorcy mogą zmienić decyzję dotyczącą podatku dochodowego z działalności gospodarczej oraz formy prowadzonej ewidencji.  Mogą wybierać między zasadami ogólnymi, podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów.  Karta podatkowa jest coraz rzadziej wybierana – ograniczenia praktyczne, jak również likwidacja różnego rodzaju przywilejów (np. związanych z kasą fiskalną) ograniczyły znacznie wybór tej metody...

Rewolucyjne zmiany VAT w 2014

Nadchodzący rok 2014 przynosi wiele rewolucyjnych zmian w podatkach, w szczególności w podatku od towarów i usług. Zmieniają się podstawowe zasady dotyczące tego podatku. Pomimo, że nowe przepisy zostały opublikowane wiele miesięcy wcześniej, większość drobnych przedsiębiorców nie jest przygotowana na nowe zasady rozliczeń. Od stycznia 2014 zniknie większość wyjątków w opodatkowaniu VAT – dla sprzedaży...

Nowe wskaźniki i limity podatkowe na 2014 rok

Październik już upłynął, co pozwala na wyliczenie nowych granicznych kwot obowiązujących na 2014 rok. Mały podatnik Małym podatnikiem w 2014 będą podatnicy, których przychód brutto (razem z VAT) nie przekroczy w 2013 kwoty 5 068 000zł. Natomiast podatnicy prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie – limit dla nich wyniesie 190 000zł. Jednorazowa amortyzacja Łączna wartość jednorazowych odpisów nie...

Urlop nie dla inspektorów, MF zapowiada wzmożone kontrole

Rzeczniczka Ministerstwa Finansów Wiesława Dróżdż zapowiedziała wzmożone kontrole w miejscowościach wypoczynkowych, głównie dotyczące rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej. „Działaniami objęty będzie teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwuje się wzmożony ruch turystyczny. Podstawowym założeniem akcji, podobnie jak w latach poprzednich, jest kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących...

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2014 rok

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie o przyjęciu w dniu 11 czerwca założeń do budżetu na rok 2014. Rada Ministrów przyjęła założenie wzrostu PKB w przyszłym roku w ujęciu realnym o 2,5 %. Szacuje się, że bezrobocie na koniec grudnia wyniesie 13,8 i w 2014 nie ulegnie ono dużym zmianom. Deficyt budżetu państwa przewidziano na...

Projekt nowelizacji ws. zwrotu VAT dla firm odrzucony przez Sejm

8 lutego 2013 roku posłowie odrzucili po pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt ten przewiduje skrócenie terminu na zwrot VAT firmom przez urzędy skarbowe. Projekt noweli zgłosił Ruch Palikota. Za odrzuceniem projektu zagłosowało 226 posłów, przeciw było 216, zaś 1 poseł wstrzymał się od głosu. Platforma Obywatelska zgłosiła wniosek o...

Dobrowolny odpis od podatku dochodowego zamiast Funduszu Kościelnego?

Rząd oraz Kościół są coraz bliżej kompromisu w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego. Fundusz miałby zostać zastąpiony dobrowolnym odpisem od podatku dochodowego. Obie strony były gotowe do ustępstw. Jest bardzo prawdopodobne, że Kościół zgodzi się na 0,5%, zaś rząd jest gotowy odstąpić od wcześniej proponowanego 0,3%. Dzięki temu te już długo trwające rozmowy na ten temat...