Urlop nie dla inspektorów, MF zapowiada wzmożone kontrole

Rzeczniczka Ministerstwa Finansów Wiesława Dróżdż zapowiedziała wzmożone kontrole w miejscowościach wypoczynkowych, głównie dotyczące rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej.

„Działaniami objęty będzie teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwuje się wzmożony ruch turystyczny. Podstawowym założeniem akcji, podobnie jak w latach poprzednich, jest kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów.

Oprócz działań kontrolnych na szeroką skalę prowadzona będzie również kampania edukacyjna z udziałem zarówno mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. W przeprowadzenie akcji zaangażowani będą pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych,”

W czasie ostatniej wzmożonej akcji kontrolerów trwającej w lutym bieżącego roku, wystawiono ponad dwanaście tysięcy mandatów. Statystycznie co dziesiąty skontrolowany podczas akcji przedsiębiorca otrzymał mandat za nieprawidłowości. Kontrola objęła w szczególności firmy świadczące usługi związane z zimowym wypoczynkiem, m.in. na stokach narciarskich, lodowiskach, w wypożyczalniach sprzętu zimowego, w szkołach nauki jazdy na nartach, punktach i lokalach gastronomicznych.

Należy zatem spodziewać się, iż podobny kierunek przyjmą kontrolerzy w sezonie wakacyjnym, szczególnie w popularnych miejscowościach turystycznych gdzie ruch jest wzmożony tylko w czasie sezonu urlopowego.

 

Comments

Dodaj komentarz