Ministerstwo zamierza ukrócić wysokie zasiłki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zmianę ustawy, mającą  wykluczyć możliwość opłacania przez kobiety zakładające działalność gospodarczą przed porodem, najwyższej dopuszczalnej prawem składki ubezpieczeniowej i pobierania tym samym podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego bardzo wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Po wprowadzeniu w życie proponowanych zmian, wysokość wyższego zasiłku będzie uzależniona od czasu opłacania wyższych składek.

Minimalna wysokość zasiłku będzie co miesiąc powiększana o 1/12 kwoty, którą matka płaciła ponad stawkę minimalną za każdy miesiąc przed skorzystaniem ze świadczeń. Zatem aby otrzymać najwyższy zasiłek, najwyższe składki musiałyby być opłacane przez co najmniej rok.

Projekt jest kolejną próbą ograniczenia wysokości zasiłków dla przedsiębiorczych mam. Aktualnie jest to projekt przepisów, ustawa nie przeszła jeszcze procesu legislacyjnego (w którym zasady wypłaty zasiłków mogą się zmienić) i nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie dopiero po publikacji w DU i vacatio legis.

Tagi:

Dodaj komentarz