Nazwa towaru lub usługi na paragonie fiskalnym

Minister Finansów wydał 12-09-2013 interpretację ogólną, wyjaśniającą stosowanie szczegółowej, jednoznacznej identyfikacji towarów na paragonach fiskalnych.

MF w wydanej interpretacji podkreślił, że „jednoznaczne” identyfikowanie oferowanych towarów i usług (oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług), określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i świadczonych usług. (…) Oznacza to, że podatnik stosujący nazewnictwo spełniające wymóg „jednoznaczności”, o którym mowa w przepisie § 8 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia z 2013 r., zamiast posługiwać się takimi określeniami (właściwymi z reguły dla nazwy grupowania) jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe powinien stosować nazwy jak np. pomidory, jabłka (dla grupy warzywa/owoce), chleb, bułka (dla grupy pieczywo), ser żółty, mleko (dla grupy nabiał), piwo, wino, wódka (dla grupy napoje alkoholowe), woda, sok (dla grupy napojów bezalkoholowych/soków).

Wydana interpretacja opiera się na przykładach sprzedaży towarów z branży spożywczej. W przypadku sprzedaży usług, MF wskazał, że podatnicy świadczący usługi (dokonujący szeregu czynności składających się na dostawę towaru) mogą przy określaniu nazwy usługi (towaru) wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika).

 

Źródło: mf.gov.pl

Comments

  • nie ma to jak tworzyć przepisy, które jeszcze wymagają dodatkowych intepretacji… nigdy się nie nauczą, albo bardziej prawdopodobne – robią tak z czystą premedycją by potem nas gnębić…

Dodaj komentarz