Nowe prawo upadłościowe w zawieszeniu

Do końca roku pod obrady Rady Ministrów ma trafić nowa ustawa upadłościowa. Prace nad projektem przedłużają się, gdyż zakłada ona zmianę kolejności wierzycieli w dochodzeniu roszczeń od upadłego dłużnika. Aktualnie to Skarb Państwa ma pierwszeństwo, przed pozostałymi wierzycielami.

Natomiast najnowszy projekt zakłada, że Skarb Państw utraci swoją uprzywilejowaną pozycję. Resort finansów nie chce się zgodzić. Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego pochodzi ta nowela, jest zdania iż zmiana przyniesie pozytywne skutki. Kontrahenci będą mieli większe szanse na uniknięcie własnej upadłości i dzięki temu nadal będą istnieć, stanowiąc miejsce pracy jak i opłacając w przyszłości swoje daniny na rzecz Skarbu Państwa. Ze stanowiska MS można wyczytać, że uprzywilejowana pozycja Skarbu Państwa krzywdzi wielu drobnych wierzycieli, np. podwykonawców, usługodawców, klientów upadłego, osoby z roszczeniami odszkodowawczymi. „Budzi to zasadnicze zastrzeżenia z punktu widzenia elementarnych zasad sprawiedliwości.”

Tagi:

Dodaj komentarz