Podatek od wydatków

Podatek od wydatków jest podatkiem obciążającym dochód w momencie jego wydatkowania. Można tu wyróżnić dwie sytuacje. W pierwszej dokonywany wydatek stanowi koszt, np. koszt własnej produkcji, czyli zakup surowców, paliwa itp. W drugiej sytuacji wydatek jest wykorzystaniem osiągniętego dochodu (np. wydatek z zysku przedsiębiorstwa, wydatki z dochodów ludności).

Podatki od wydatków mają charakter uzupełniający w stosunku do opodatkowania dochodów i majątków indywidualnych. Do grupy podatków od wydatków zalicza się współcześnie:

  • ogólny podatek obrotowy, który zastąpiono obecnie w Polsce podatkiem od towarów i usług. Obciąża on ogół dóbr i usług;
  • specjalne podatki konsumpcyjne, które obciążają tylko niektóre dobra lub wydatki konsumpcyjne.

Cechą charakterys­tyczną podatków od wydatków jest to, że ich materialny ciężar ponoszony jest przez konsumenta, natomiast ich podatnikiem w sensie formalnym jest podmiot prowadzący działalność gos­podarczą, która polega na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług podlegających opodatkowaniu. W Polsce do grupy podatków od wydatków możemy zaliczyć podatek od gier, podatek akcyzowy czy też podatek od towarów i usług.

Dodaj komentarz