Podatki bezpośrednie i dochodowe

Podatki bezpośrednie to grupa podatków wyróżniona z punktu widzenia charakterystyki struktury podatkowej i konstrukcji podatków. Nawiązują one bezpośrednio do zdolności podatkowej podatników. Oznacza to, że obciążają one bezpośrednio osiągane dochody, przychody i majątki. W związku z tym przedmiot opodatkowania jest związany bezpośrednio ze źródłem podatku. Podatkami bezpośrednimi są podatki, w których podatnik w sensie formalnym jest jednocześnie podatnikiem w sensie materialnym. Do podatków bezpośrednich zaliczamy również te podatki, które nie mogą lub zgodnie z intencją ustawodawcy nie powinny być przerzucane na inne osoby.

Podatki dochodowe to grupa podatków, która obciąża przedmiot opodat­kowania w postaci dochodu. Dochód najogólniej określany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów oznacza branie pod uwagę sytuacji konkretnego podatnika. Z tego względu podatki dochodowe są traktowane jako forma sprawiedliwego, bezpośredniego opodatkowania samego źródła dochodu osiąganego przez podatnika. W grupie podatków dochodowych możemy w polskim systemie podatkowym wyróżnić: podatek dochodowy od osób prawnych,  podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty z zysku dokonywane przez przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Dodaj komentarz