Prawo celne w Polsce

Prawo celne jest dziedziną prawa, która reguluje zasady oraz tryb przywozu towaru na określony obszar celny oraz wywozu towaru z danego obszaru celnego. Ponadto przedmiotem regulacji prawa celnego są wszelkie prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej pierwszego maja 2004 roku, nasze prawo celne uległo znaczącym zmianom. Ma to związek z  przystąpieniem Polski do Unii Celnej tworzonej przez wszystkich członków UE. Obowiązujący do tamtej pory Kodeks celny i wszelkie rozporządzenia wykonawcze wydane na jego podstawie nie obowiązują.

Po wstąpieniu Polski do UE zaczęło tu obowiązywać prawo wspólnotowe, regulujące zagadnienia celne. Podstawowe akty prawne dotyczące prawa celnego to Wspólnotowy Kodeks Celny i Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Oba te akty noszą rangę rozporządzeń wspólnotowych.

Przepisy wspólnotowe na poziomie krajowym uzupełniają przepisy znajdujące się w ustawie Prawo celne z 19 marca 2004 r.

Dodaj komentarz