Restrukturyzacja zatrudnienia w PZU i PZU Życie

Od marca do czerwca 2013 roku planowana jest restrukturyzacja zatrudnienia w PZU i PZU Życie. Restrukturyzacja ma objąć 3 145 osób (w tym zwolnienia do 630).

Koszty restrukturyzacji zatrudnienia mają obciążyć wyniki PZU za ubiegły rok.

Koszty związane z wypłatą świadczeń na rzecz zwalnianych pracowników w ramach kolejnego etapu restrukturyzacji już został oszacowany oraz uwzględniony w rezerwie restrukturyzacyjnej ujętej w jednostkowych rocznych sprawozdaniach finansowych PZU i PZU Życie i w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej PZU za rok 2012.

Po zakończeniu procesu konsultacji ze związkami zawodowymi będzie znana ostateczna liczba pracowników objętych restrukturyzacją, a także związane z nią koszty oraz oszczędności.

Dodaj komentarz