Special commissioners – specjalni pełnomocnicy rządowi

Special commissioners, czyli specjalni pełnomocnicy rządowi to osoby, które w Wielkiej Brytanii profesjonalnie zajmują się rozstrzyganiem sporów ze Skarbem Państwa. Dzielą się na pełnomocników ogólnych i specjalnych. Ogólnie rzecz biorąc są to prawnicy, którzy posiadają co najmniej 10-letnią praktykę, wynagradzani za swoją pracę.

Special commissioners muszą rozstrzygać kompleksowe sprawy podatkowe, zaś w przypadku pozo­stałych spraw podatnik może wybrać pełnomocnika. Ogólni pełnomocnicy rządowi to osoby, które nie są ekspertami i nie pobierają wynagro­dzenia za pracę (wysłuchanie skarg przez jeden dzień w miesiącu). Przepisy dotyczące specjalnych i ogólnych pełnomocników oraz apelacji były przed­miotem istotnych poprawek w ustawie finansowej z 1984 roku. Jedna z nich polegała na wprowadzeniu apelacji „żabiego skoku”, tzn. apelacji od special commissioners do Sądu Apelacyjnego z pominięciem Sądu Najwyż­szego. Koszty nie są przysądzone przed złożeniem apelacji przez special commissioners. Niezależnie od wygranej czy przegranej każda ze stron płaci za siebie.

Dodaj komentarz