Rząd przyjął założenia do budżetu na 2014 rok

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie o przyjęciu w dniu 11 czerwca założeń do budżetu na rok 2014. Rada Ministrów przyjęła założenie wzrostu PKB w przyszłym roku w ujęciu realnym o 2,5 %. Szacuje się, że bezrobocie na koniec grudnia wyniesie 13,8 i w 2014 nie ulegnie ono dużym zmianom. Deficyt budżetu państwa przewidziano na...

Podatek od posiadania psa

Podatek od posiadania psa zaliczany jest do kategorii podatków i opłat lokalnych. Posiada dość długą tradycję, a motywem jego wprowadzenia były przede wszystkim względy ochrony weterynaryjnej. Podmiotami, na których ciąży obowiązek płacenia podatku, są tylko osoby fizyczne. Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa. Podstawę wymiaru stanowi liczba posiadanych przez podatnika psów. Kwotowa stawka podatku od jednego...