Wzrost stopy bezrobocia zarejestrowanego

Główny Urząd Statystyczny podał, iż na koniec stycznia 2013 roku stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 14,2% (wobec 13,4% miesiąc wcześniej). W styczniu 2012 roku stopa bezrobocia zarejestrowanego wynosiła 13,2%.

W końcu stycznia tego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 2.295,7 tys. Była więc wyższa o 7,4% niż w grudniu ubiegłego roku. W ujęciu rocznym jest to wzrost o 8,2%.

W tegorocznym budżecie zakładano, iż stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13% w grudniu 2013 roku. Minister gospodarki Janusz Piechociński uważa, że najwyższy poziom stopy bezrobocia odnotuje się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2013 roku.

Dodaj komentarz