Rząd przyjął założenia do budżetu na 2014 rok

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie o przyjęciu w dniu 11 czerwca założeń do budżetu na rok 2014.

Rada Ministrów przyjęła założenie wzrostu PKB w przyszłym roku w ujęciu realnym o 2,5 %. Szacuje się, że bezrobocie na koniec grudnia wyniesie 13,8 i w 2014 nie ulegnie ono dużym zmianom. Deficyt budżetu państwa przewidziano na poziomie nie wyższym niż 55 mld zł.

Główne dochody budżetu będą mieć źródło we wpływach z podatków pośrednich, tj. z podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowego. Pozostawiono na kolejny rok podwyższone stawki podatku VAT oraz likwidację tzw. ulgi na wydatki związane z budową i remontem. Rozszerzony będzie katalog wyrobów, w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia. 2014 rok to również czas, w którym zmienią się zasady rozliczenia podatku VAT od nabycia pojazdów od nabycia samochodów osobowych a także wydatków na jego eksploatację

Zgodnie z założeniami w przyszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pozostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Wyjątkiem jest sektor samorządowy oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie.

Źródło: mf.gov.pl

Dodaj komentarz