Założenie firmy przez osobę skazaną

Kiedy ktoś zostaje prawomocnie skazany za popełnione przestępstwo, nie tylko zmuszony jest do wykonania orzeczonej kary czy środka karnego, lecz także będzie mieć poważne utrudnienia po jej zrealizowaniu. Spora część osób skazanych ma problem zarówno ze znalezieniem pracy, jak i z założeniem własnej firmy. Ustawodawca nie jest bierny w tym przedmiocie. Jego działania jednak raczej utrudniają, niźli pomagają takim osobom.

Ogólnie rzecz biorąc, zakaz prowadzenia określonej działalności przez człowieka skazanego prawomocnym wyrokiem dotyczy określonych stanowisk i wykonywania zawodów, które przewiduje się w szeregu różnych ustaw. Jako przykład może posłużyć ten przypadek – zgodnie z treścią art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, członkiem zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej albo likwidatorem nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. Trzeba przy tym pamiętać, że zakaz ten przestaje być ważny po upływie piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednak nie może zakończyć się wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej przez skazanego zależy więc od rodzaju popełnionego przestępstwa. Jeżeli bowiem skazany ma na koncie przestępstwo o charakterze gospodarczym, to prowadzenie przez niego działalności jakiegokolwiek rodzaju może okazać się niemożliwe, przynajmniej do momentu zatarcia skazania. Przestępstwa gospodarcze uregulowano w Kodeksie Karnym oraz w innych ustawach szczegółowych.

W przyszłym roku mogą w tej dziedzinie zostać wprowadzone zmiany. Ustawodawca chce, by skazanym trudniej było o pozwolenie na prowadzenia działalności gospodarczej. Pomóc w tym miałoby usprawnienie komunikacji pomiędzy Krajowym Rejestrem Sądowym a Krajowym Rejestrem Karnym. Obecnie odbywa się to drogą pocztową, co jest metodą anachroniczną w dobie informatyzacji.

Jeżeli wprowadzi się w życie zapowiadane zmiany, stosowana zacznie być metoda elektroniczna, która jest znacznie szybsza.

Dodaj komentarz