Zwolnienia w 2013 roku

Z cokwartalnego raportu NBP o kondycji sektora przedsiębiorstw wynika, w I kwartale 2013 roku wciąż więcej firm zamiast zwiększać liczbę pracowników decyduje się na zwolnienia. Nie jest to wielkim zaskoczeniem, ponieważ przewidywało się trudną sytuację na rynku pracy w pierwszym półroczu tego roku.

Pocieszający jest fakt, iż prognozowana skala redukcji zatrudnienia w porównaniu z końcem 2012 roku zmniejszyła się. Odnosi się to przede wszystkim do przedsiębiorstw zagranicznych.

Początek tego roku przyniósł poprawę sytuacji na rynku pracy w USA. Oczekuje się na ożywienie na rynku pracy w Europie Zachodniej, a w drugiej połowie roku także w Polsce.

Dalsze zmniejszenie zatrudnienia spodziewane jest w najbliższych miesiącach. Także prognozy odnośnie zwolnień grupowych i upadłości przedsiębiorstw w bieżącym roku nie należą do najlepszych.

W związku z tym rząd (znacznie wcześniej niż zwykle oraz więcej niż w zeszłym roku) przekazał pieniądze do urzędów pracy na walkę z bezrobociem oraz aktywizację bezrobotnych.

Dodaj komentarz